Skip to main content
 • Take the Provincial Highway 63 Zhongtou Exit to Si De Road, and turn left to Zhongzheng Road to the Wufeng office.
 • Take the Zhongzhang Expressway Urumqi Exit to Xinxing Road, connect Wuguang Road to Yuanti Road, and connect to Zhongzheng Road to the Wufeng office.
 • Freeway
  1. Get off the National Highway No. 3 Wufeng Interchange, and take the direction of Wufeng to the office.
  2. Get off the National Highway No. 1 Nanxun interchange, connect to Wuquan West Road, turn right to Linsen Road, and take the direction of Wufeng to the office.
  3. Get off the National Highway No. 1 Zhonggang interchange, connect to Zhonggang Road, turn right to Yingcai Road and connect to Linsen Road, take the direction of Wufeng to the office.
 • Address Information:
  1. Wufeng office: No. 1340, Zhongzheng Rd., Wufeng District, Taichung City 413, Taiwan (R.O.C.)
  2. Jiuzheng office: No.46-1, Beian Rd., Wufeng Dist., Taichung City 413, Taiwan (R.O.C.)
  3. Changhua Office: No.217, Cixiu Rd., Changhua City, Changhua County 500, Taiwan (R.O.C.)
  4. Chiding office: No.12-10, Qijiao, Zhunan Township, Miaoli County 350, Taiwan (R.O.C.)

Location Map

Jiuzheng office
Changhua Office
Chiding office